Jak získat poukaz od lékaře?

Možnosti získání pomůcky

Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám tedy může dle typu předepsat lékař praktický (PRL) nebo ve většině případů odborný, nejčastěji:

  • neurolog (NEU),
  • rehabilitační lékař (REH),
  • ortoped (ORT),
  • internista (INT),
  • chirurg (CHI).

Pomůcka se předepisuje na "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku". V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc "Žádanku o zvýšení úhrady". K získání elektrického vozíku je potřeba vyplnit ještě "Formulář k přidělení elektrického vozíku", kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku.

V případě, že pomůcka není zdravotní pojišťovnou hrazena, nebo je-li doplatek vysoký, můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. na sociálním odboru městského úřadu v místě trvalého bydliště, nebo prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.